Persoana de contact: Malutan Petru – 0744587160 – malutan_petrica@yahoo.com